U themelua kompania Euroing sh.p.k. ne Shqiperi

Njoftojmë klientet tanë se kompania N.N.P. Euroing që nga marsi 2012 filloi operimin edhe në Shqiperi. Zyrat tona gjinden pranë Pallatit Gora tek 21 Dhjetori, kati II, Tiranë, Republika e Shqipërisë.

title

Kompania N.N.P. Euroing i është përmbajtur plotësisht kushteve të cilat janë paraparë me kontratë dhe shërbimet kanë qenë të nivelit shumë të lartë. logo

Kuvendi Komunal Suharekë

We hereby certify that the suply’s / services from Euroing Company have been accepted as they meet the terms and condition of the contract. logo

NATO HQ KFOR, MCA FAO

Euroing Company successfully completed the construction of several shops and the sale points of IPKO in different places in Kosovo. logo

IPKO

Die Realisierung erfolgte vertragsgerecht. Die Qualitat der Leistung entsprach den geforderten deuthchen Standards. logo

CIMIC / LM Kp KFOR

Konsiderojmë se N.N.P. Euroing ka kapacitet, staf teknik dhe pervojë për realizim të projekteve të kësaj natyre. logo

Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinorë

E rekomandojmë kompaninë N.N.P. Euroing si kontraktues të përgjegjshëm i cili obligimet nga kontrata e nënshkruar i kryen me afat dhe kualitet të kërkuar. logo

Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinorë

Kompania N.N.P. Euroing nga Suhareka është një kompani serioze, me cka vlerësohet për kryerjen e punimeve në menyrë profesionale dhe teknike. logo

Ministria e arsimit shkencës dhe teknologjisë

We found Euroing Company to be a pleasure to work with during the reconstruction phase. logo

Raiffeisen Bank Kosovë J.S.C.

As engineers, they are patient, understanding of the customer’s desires and creative. logo

Raiffeisen Bank Kosovë J.S.C.

As builders, they provide the customer with a well planned construction schedule and stick to it. logo

Raiffeisen Bank Kosovë J.S.C.

Cilësia e punëve ka qenë në nivel të kënaqshëm dhe e përfunduar sipas dinamikës së paraparë. logo

Kuvendi Komunal Prizren

Dank und Anerkennung Herrn Mefail Gashi fur die gute Zusammenarbeit. logo

CIMIC – Kp MNB SW

Die durch uns abgenommene Qualitat der Arbeiten entspricht den in Deutschland ublichen Standards. logo

CIMIC Kp KFOR

We confirm the standardized and qualitative work of Euroing Company. logo

Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit – GTZ

We appreciated a lot the quality of the works and the quick realisation. We recommend them for professionally work thay have showed. logo

Caritas Italiana

World Vision is contnually impressed with the quality of work and the proffessional approach taken by Euroing and its management staff. logo

World Vision

Të gjitha punët ishin të një kualiteti të lartë, të kryera në kohë dhe me përgjegjësi profesionale. Andaj rekomandojmë punën e mirë të ketij kolektivi të vyer edhe për të tjera projekte. logo

Ministria e shëndetësisë

La Caritas Italiana ringraziande la ditta Euroing esprime la piu ampia soddisfazione di quanto dalla stessa eseguito per suo conto. logo

Caritas Italiana

We would not hesitate to recommend Euroing to anyone to whom it may concern, for all constructive works, for efficiency, quality and proffessional aproach. logo

World Vision

Hiermit bescheinigen wir der Firma Euroing aus Suhareka eine gute, fach und leistungsgerechte Zusammenarbeit. logo

GERMAN CIMICCOY